Montserrat Esquerda

Acadèmica Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Montserrat Esquerda

La Dra. Montserrat Esquerda i Areste és Directora de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

El 2021 va ser nomenada com a Acadèmica Corresponentsque ingressà a la 4a secció de Medicina Social de la RAMC.

La Dra. Montserrat ha participat recentment en el cicle de seminaris de l'Àrea en una interessant sessió sobre "La reciente Ley de eutanasia".