Saps què Menges? Curs d’Introducció al Dret Alimentari

Lleida, del 3 al 7 de juliol de 2023 (2 ECTS reconeguts per la UdL)

Descargar pdf

Programa en pdf
Butlleta d'inscripció

L’objectiu del curs és oferir als alumnes l’oportunitat d’aproximar-se al dret alimentari a través d’alguns dels temes clau i d’actualitat en la matèria mitjançant la metodologia de l’aprenentatge basat en la resolució de problemes.

En els darrers anys s’ha fet més palesa que mai la importància dels aliments en diferents dimensions de les nostres vides. El dret s’ocupa d’aquestes qüestions aportant valuoses claus per a la seva comprensió. Els continguts del curs aborden quatre temes fonamentals: el dret a l’alimentació, la seguretat alimentària, l’impacte mediambiental de la producció, la distribució i el consum d’aliments, i l’etiquetatge dels aliments.

En finalitzar el curs, els alumnes seran capaços de (a) reconèixer quines són les qüestions més rellevants en l’àmbit del dret alimentari en l’actualitat, (b) entendre el perquè de la importància d’aquestes qüestions en atenció a la seva connexió amb els drets humans, la tutela de la salut pública, el medi ambient i els interessos dels consumidors, (c) identificar i comprendre el marc normatiu d’aplicació, i (d) resoldre problemes i aportar solucions creatives en atenció a la normativa i la jurisprudència pertinents.

El curs s’adreça fonamentalment a l’alumnat de la branca jurídica, però també pot resultar d’interès per a l’estudiantat d’altres disciplines (nutrició, infermeria, medicina o les relacionades amb l’àmbit agroalimentari), atès que no és necessari tenir uns coneixements jurídics previs.

Llengües d’impartició: Català i castellà

Coordinació: Laura Salamero Teixidó (Departament de Dret de la UdL)

Equip docent: Oriol Berenguer Pinyol (advocat i membre d’Espigoladors), Ángel del Río Monge (Servei de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran, i UdL), Marta Muñoz Gómez (UdL), Francisco José Ojuelos Gómez (advocat), Carme Ribes Ortega (UdL)

Durada: a) 20 hores
  b) 50 hores (20 de presencials + 30 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Preu: 36,92 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 90,00 € la resta

PROGRAMA  
Dilluns 3  Tenim gana! Existeix el dret a una alimentació digna?
  Oriol Berenguer
09.00-10.00 h La fam al món i el reconeixement internacional (i nacional) del dret a l’alimentació.
10.00-11.00 h El contingut del dret a l’alimentació i la seva protecció i exigibilitat.
11.30-12.30 h El trasllat dels mandats legals al context actual de crisi alimentària mundial.
12.30-13.30 h Anàlisi de cas: “El reconeixement del dret a l’alimentació pel Tribunal Suprem de l’Índia en el cas People’s Union for Civil Liberties v Union of India”.
   
Dimarts 4  Són segurs els aliments que mengem?
  Ángel del Río
09.00-10.00 h La seguretat alimentària: una història contada a partir de les crisis.
10.00-11.00 h El marc europeu de regulació de la seguretat alimentària: el sistema alimentari més segur del món.
11.30-12.30 h Principis, actors i responsabilitats en matèria de seguretat alimentària.
12.30-13.30 h Anàlisi de cas: “La crisi de les vaques boges: Contigo empezó todo”.
   
Dimecres 5  El que mengem, està matant-nos?
  Francisco José Ojuelos
09.00-10.00 h La dieta i la seva importància en la salut individual i per a la salut pública.
10.00-11.00 h Les diferents maneres d’intervenció dels poders públics per fomentar dietes saludables.
11.30-12.30 h Estudi d’estratègies particulars: la limitació del sucre i els greixos trans.
12.30-13.30 h Anàlisi de cas: “Nutriscore i la resta d’etiquetes frontals: què en saps, de nutrició?”
   
Dijous 6  Ens podem refiar del que diuen les etiquetes dels aliments?
  Carme Ribes
09.00-10.00 h Claus de la regulació de la informació alimentària i la seva rellevància per a la protecció dels interessos dels consumidors i la seva salut.
10.00-11.00 h La informació obligatòria en l’etiqueta dels aliments.
11.30-12.30 h Tot allò que no és obligatori en l’etiqueta: màrqueting i publicitat dels aliments.
12.30-13.30 h Anàlisi de cas: “Tria un producte i el seu anunci: l’etiquetatge i la publicitat d’aliments adreçats a infants”.
   
Divendres 7  Quin impacte té la nostra alimentació en el medi ambient?
  Marta Muñoz
09.00-10.00 h L’impacte de la producció, distribució i consum d’aliments en el medi ambient.
10.00-11.00 h El nou enfocament europeu: Pacte Verd Europeu i l’Estratègia de la Granja a la Taula.
11.30-12.30 h En particular, els aliments de proximitat i la producció ecològica.
12.30-13.30 h Anàlisi de cas: “D’on venen els aliments que consumim?”