Homentatge al Prof. Jesús María Gutiérrez Bustillo

Descargar pdf

El passat dia 12 de juliol de 2022, la Junta de Facultat va celebrar l'homenatge per la jubilació al 2020 del professor Jesús María Gutiérrez Bustillo, associat de l'Àrea de Dret Administratiu. 

En Jesús María Gutiérrez Bustillo, va néixer a Lleida l’any 1956 i tots els estudis els ha cursat a la ciutat. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (anys 1974-1979)  quan l’Estudi General de Lleida depenia de la UB. També va obtenir el reconeixement de suficiència investigadora l’any 1993.

Professionalment ha estat essencialment lligat a l’assessorament jurídic en el món municipal. Funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, va ser secretari general dels ajuntaments de Balaguer i de Tàrrega. L’any 1993 entra al servei de l’Ajuntament de Lleida com a oficial major, exercint en aquesta corporació el càrrec de secretari general des de l’any 2003 fins a l’any 2020 en que es va jubilar.

Professor associat del departament de Dret Públic (Dret Administratiu) de la UdL des de l’any 2011 fins l’any 2020, també ha participat en un bon nombre d’accions formatives relacionades amb el món local.

Val a dir que aquest és un homenatge ben merescut perquè en Jesús Gutiérrez no només ha complert amb escreix tot allò que es demana a un professor associat, sinó que sempre ha anat més enllà de les exigències formals del seu contracte, i ha esdevingut un membre  “entregat”, o fins i tot “abnegat” podríem dir, de l’Àrea de Dret Administratiu i de la comunitat universitària.

Només ens queda reiterar, en nom de tots els membres de l'Àrea de Dret Administratiu, les gràcies, Jesús. Volem agrair-te el temps i els esforços dedicats a la docència, la implicació amb l’Àrea i la participació en totes les seves activitats, i ara, també, per la part que ens toca, la teva dedicació a la Universitat com a Síndic de Greuges. Et desitgem molts encerts i esperem poder continuar comptant amb com a membre de l’Àrea, malgrat la jubilació. Gràcies.