Aliments i Dret: una aproximació a algunes qüestions d’interès en el Dret alimentari (2 ECTS)

L'àrea de dret administratiu estarà present a la Universitat d'Estiu amb un curset en línia sobre dret alimentari del 5 al 9 de juliol de 2021

Descargar pdf

L’objectiu del curs és oferir als alumnes l’oportunitat d’aproximar-se al dret alimentari a través d’alguns dels temes clau i d’actualitat en la matèria mitjançant la metodologia de l’aprenentatge basat en la resolució de problemes.

En els darrers anys s’ha fet més palesa que mai la importància dels aliments en diferents dimensions de les nostres vides. El dret s’ocupa d’aquestes qüestions aportant valuoses claus per a la seva comprensió. Els continguts del curs aborden quatre temes fonamentals: el dret a l’alimentació, la seguretat alimentària, l’impacte mediambiental de la producció, distribució i consum d’aliments, i l’etiquetatge dels aliments.

En finalitzar el curs, els alumnes seran capaços de (a) reconèixer quines són les qüestions més rellevants en l’àmbit del dret alimentari en l’actualitat, (b) entendre el perquè de la importància d’aquestes qüestions en atenció a la seva connexió amb els drets humans, la tutela de la salut pública, el medi ambient i els interessos dels consumidors, (c) identificar i comprendre el marc normatiu d’aplicació, i (d) resoldre problemes i aportar solucions creatives en atenció a la normativa i la jurisprudència pertinents.

Curs adreçat fonamentalment a l’alumnat de la branca jurídica, però també pot resultar d’interès per a l’estudiantat d’altres disciplines (nutrició, infermeria, medicina o les relacionades amb l’àmbit agroalimentari) atès que no és necessari tenir uns coneixements jurídics previs.

Llengua d’imparticióCatalà

CoordinacióLaura Salamero Teixidó (Departament de Dret Públic)

Equip docentOriol Berenguer Pinyol (Banc dels Aliments de Lleida), Ángel del Río Monge (Servei de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran i UdL), Marta Muñoz Gómez (UdL), Carme Ribes Ortega (UdL), Laura Salamero Teixidó (UdL) i Guillermo Sasot Salas (UdL)

Modalitat: Curs en línia que es realitzarà a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida. El curs se seguirà de manera sincrònica mitjançant l’aprenentatge basat en la resolució de problemes, en què la participació activa dels alumnes es situa en el centre de les sessions.

Metodologia: Abans de l’inici del curs, i mitjançant el campus virtual, es facilitarà a les persones inscrites un dossier amb diferents lectures, materials i indicacions per preparar cadascuna de les sessions.